Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της συμμετοχής σας!

Πληροφορίες & συμμετοχές

Αγγελική Κουτσουράδη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 268), fax: 210 6617 778, e-mail: akoutsouradi@boussias.com

Χορηγίες

Ράνια Διβάνη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 111), fax: 210 6617 778, e-mail: rdivani@boussias.com

Διοργάνωση

Hotel & Restaurant

Υπο την αιγίδα

www.visitgreece.gr