Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Πληροφορίες & υποψηφιότητες

Ειρήνη Λιβανού, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 155), fax: 210 6617 778, e-mail: ilivanou@boussias.com

Χορηγίες

Ράνια Διβάνη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 111), fax: 210 6617 778, e-mail: rdivani@boussias.com

Διοργάνωση

Hotel & Restaurant