Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Πληροφορίες & υποψηφιότητες

Στέλιος Κασσιός, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 320), fax: 210 6617 778, e-mail: skassios@boussias.com

Χορηγίες

Ράνια Διβάνη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 111), fax: 210 6617 778, e-mail: rdivani@boussias.com

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Περιοδικό Hotel & Restaurant

Υπό την Αιγίδα

Χρυσός Χορηγός

Χορηγός Κατηγορίας Travel

Χορηγός

Χορηγός Ποτού

Υποστηρικτής

Χορηγοί Επικοινωνίας