Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Πληροφορίες

Βανίτα Τσαμπά, τηλ.: 210 661 7777 (εσωτ. 111), e-mail: [email protected]

Χρυσός Χορηγός

Υποστηρικτής κατηγορίας Sustainability

Υποστηρικτής

nektar_drinks

Υπό την Αιγίδα

Χορηγοί Επικοινωνίας

Greek Travel Pages [ /span4]

Διοργάνωση

Official Publication

Περιοδικό Hotel & Restaurant