Όροι συμμετοχής - Πληροφορίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα Tourism Awards πραγματοποιείται online στο site των βραβείων www.tourismawards.gr. Για να θεωρηθεί έγκυρη, η υποψηφιότητά σας θα πρέπει, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021:

 1. Nα συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Να γίνει κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στις υποψηφιότητες σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected].

Ζητούμενα υποψηφιοτήτων

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «Η νέα στρατηγική συνεργασία των Tourism Awards»).

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»). Σημ.: Οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

3. Περιγραφή και στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε τα στοιχεία καινοτομίας και διαφοροποίησης που καθιστούν την υπηρεσία / πρωτοβουλία σας ανταγωνιστική στην κατηγορία στην οποία την υποβάλλετε. Συμπεριλάβετε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την βράβευσή σας στην συγκεκριμένη κατηγορία. Αναφερθείτε στον τρόπο με τον οποίο συνεισφέρει στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

4. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με την διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

5. Φωτογραφίες (προαιρετικά – αρχείο .jpg .png ή .gif, έως 5ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

6. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά URL της υποψηφιότητάς σας. (πχ. www.tourismawards.gr).

7. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ανακοίνωση των νικητών. Δώστε έμφαση στα μοναδικά χαρακτηριστικά του έργου / υπηρεσίας σας!

8. Media Photo (ένα αρχείο .jpg .png ή .gif, έως 5MB)

Προσθέστε μία φωτογραφία (όχι εικαστικό) που να μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσης στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications.

9. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

10. Case study Video (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia or Facebook Video)

Εισάγετε έγκυρο URL (π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=123456 ή https://vimeo.com/123456789) ενός βίντεο το οποίο συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κριτήρια Αξιολόγησης

 • Πληρότητα και ποιότητα της υπηρεσίας, του έργου ή του προϊόντος
 • Αποτελέσματα και οφέλη που προέκυψαν
 • Καινοτομία και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό
 • Συνεισφορά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
 • Πληρότητα και ποιότητα του κειμένου υποψηφιότητας

Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης ισχύουν για τις κατηγορίες: Hotels& Resorts και Architecture & Interior Design.

Κριτήρια κατηγορίας Hotels & Resorts:

 • Αισθητική και λειτουργικότητα υποδομών
 • Καινοτομία και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό
 • Συνεισφορά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
 • Εφαρμογή αρχών αειφορίας / συνεισφορά στην τοπική οικονομία
 • Πληρότητα και ποιότητα του κειμένου υποψηφιότητας

Κριτήρια κατηγορίας Architecture & Interior Design:

 • Εξισορρόπηση αισθητικών και πρακτικών παραμέτρων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου
 • Ανταπόκριση του έργου στις αρχικές απαιτήσεις του πελάτη / στρατηγική αξιοποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού
 • Ένταξη στο φυσικό περιβάλλον
 • Στοιχεία καινοτομίας
 • Αξιοποίηση πρακτικών και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον

Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ξενοδοχεία, affiliations, εστιατόρια, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων, Περιφέρειες, Δήμοι, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, αεροδρόμια, λιμάνια ή άλλες εταιρείες και οργανισμoί του ευρύτερου τουριστικού χώρου. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν επίσης οι προμηθευτές και συνεργάτες των παραπάνω εταιρειών (αρχιτεκτονικά γραφεία, εταιρείες marketing κ.λπ.).

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Κόστος Υποψηφιότητας

Κόστος υποψηφιότητας: 350€ + 24% Φ.Π.Α.

Από 3 υποψηφιότητες και άνω: 250€ / υποψηφιότητα +24% ΦΠΑ

Από 8 υποψηφιότητες και άνω: 210€ / υποψηφιότητα +24% ΦΠΑ

Από 11 υποψηφιότητες και άνω: 200€ / υποψηφιότητα +24% ΦΠΑ

Από 20 υποψηφιότητες και άνω: 190€ / υποψηφιότητα +24% ΦΠΑ

* Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητάς της είναι μη επιστρέψιμο.

Χρυσός Χορηγός

Υποστηρικτής κατηγορίας Sustainability

Υποστηρικτής

nektar_drinks

Υπό την Αιγίδα

Χορηγοί Επικοινωνίας

Greek Travel Pages [ /span4]

Διοργάνωση

Official Publication

Περιοδικό Hotel & Restaurant